Tavaszi séták: Vértesszentkereszt, Csákberény

Vértesszentkereszt, Kolostor és templomrom

Román kori építészetünk kiemelkedő emléke a Vértes hegység egyik magaslatára épült bencés, később dominikánus apátság Szent Kereszt tiszteletére szentelt temploma. A terület ma közigazgatásilag Oroszlány városához tartozik. Innen – a vasútállomástól – a piros turista jelzést követve, Pusztavám felől a zöld jelzésen előbb Gerencsérvár romjait érintve egy, az országutat áthidaló szénszállító szalag pilléreihez érkezünk. Itt indul ÉK-i irányba az a meredek, pár száz méter hosszú erdei ösvény, amely a romokhoz vezet fel.


Az épületmaradványokra elsőként Rómer Flóris figyelt fel a múlt században. A századfordulón írt róla Nácz József vértessomlyói plébános gazdagon illusztrált tanulmányában. Kisebb kutatásokat első alkalommal 1940-ben, Lux Géza vezetésével végeztek. Módszeres és nagy területekre kiterjedő munkálatokra csak 1964–71 között és a 80-as években került sor.

Ez a régészeti kutatás feltárta a 13. századi templom romjaitól északra az apátság első, 12. századi, egyenes záródású templomát is, valamint a két templom közti területen több periódusban kiépült kolostor maradványait. Az ásatások során nagy számban előkerült kőfaragványok se­gítséget nyújtottak az apát­ság építéstörténetének rekonstruálásához. A változa­tos régészeti leletanyag a ko­lostor egykori mindennapjait eleveníti meg számunkra. A két templomot körülvevő te­mető részleges feltárásából a temetkezési szokásokról szereztünk ismereteket.

A kolostor helyreállítási munkái több évtizede folynak. A régészeti leletanyagból, fara­gott kövekből ízelítőt kaphat a látogató a tatai Kuny Domokos Múzeum állandó kiállításán és az Esterházy család egykori uradaimában létesített angol­kertben, a táj parkhoz tartozó műromban, amelybe 24 faragott részletet foglaltak be.

A helyreállításban részt vettek:

M. Kozák Eva a régészeti kutatás vezetője, Sedlmayr János tervező, Szakál Ernő, Birkmayer János, Kőfalvi Imre, Schütz Zoltán kőrestaurátorok. A kivitelezési munkákat a Visegrádi műemlék-helyreállító Kft. végezte Lévai László vezetésével, csoportvezető Nagy János.

A megkutatott monostor értékes műemlékünk. A rom helyreállítása és a leletanyag feldolgozása ma is folyamatban van. Reméljük nincs messze az az idő, amikor a nehéz körülmények között folyó munka befejeződik.

Vértesszentkereszti bencés apátság kolostorának és templomának látványos romjai:


Csákberény, Metró végállomás
Miután eljöttünk Vértesszentkeresztről a régmúltból elautóztunk a legújabb kori múlt egyik mementójához a csákberényi Metró végállomáshoz. Igaz, ezen a végállomáson nincs metróállomás, csak jármű.